קייטנת פסח 2019

העולם החדש

 

 

   רגנאר לות'ברוק השאפתן, שמע רבות על אנגליה ועל אוצרותיה הרבים.

     הוא מאס בעיבוד האדמה הקשה והקרה ותשוקתו הייתה לצאת אל הים ולהביא שפע לחייו. אם ישכנע את אחיו, רולו, להצטרף אליו,         הם יוכלו יחדיו לשכנע את הרוזן הראלדסון לשנות את כיוון פשיטותיו ולצאת יחדיו אל הממלכה השופעת.

     שם הם ימצאו כבוד, תהילה, עושר ויסללו את דרכם לוולאלה, הרקיע האלוהי של האלים, לשם מגיע כל לוחם שקידש את חייו לקרב.           משפחות רבות כבר יצאו למסע והעצימו את כוחם וכבודם, כעת הגיע זמנו והוא לא מתכוון לפספס את ההזדמנות.

 

   אגברט, מלך וסקס, הקשיב ברוב קשב לשליח, שתיאר בעיניים מבועתות, את פשיטת הברברים על החוף המיזרחי.

     היו אלה ברברים, חסרי תרבות וחסרי אלוהים. זה המבחן שהוא חיכה לו שנים ארוכות. מיבחן שיוכיח שהוא מגינה של דת האמת,               מבחן שיוכיח כי הוא שליחו של האל האחד ומגנה של הארץ. לרשותו עומדים אבירים נועזים ורבים, שילכו אחריו לכל אשר יואמר.

     הוא יהיה אגדה עוד בימי חייו.

     כשסיים השליח את דבריו, הרים אותו אגברט, הביט בעיניו ואמר "אני משרתו של האל האחד, בשמו אנקום את דמם של אנשי ובשמו           אביא שלום לארץ. כעת לך אל המטבח וסעד את גופך ונפשך במזון מלכים ותמד".