קייטנת פסח 2020

אדון הגבישים

              "..דעת היתה החכמה בנשים ומשכה בתבונתה את עוצם הגדול אשר נטע בה ופרש לחיפושיו המתמשכים אחר עצמה.

             לבדה ביער עד, ילדה דעת את השלושה: טוביה לבן פנים, להט שגפיו הם אדומים ואופל שחור שער שאישוניו שחורים כפחמים .

             ולא היה ראשון מהם כי שלושתם שווים היו. שווים היו הם לאמם וכשווים גידלה אותם ונהגה בהם כבאחד. וכאחד גידלה אותם.

             היא נתנה בהם דעת וחום ואהבה, נתנה בהם בריאות ומיומנות ואמונה.

            והיו השלושה איתנים בנפשם וחזקים באהבתם זה לזה ולא נפרדו לעולם.

            ולכל אשר הלך להט הלכו שני אחיו אתו. כי בלהט היה היצר לנדודים ומעשים.

            ויכבשו בחכמתם את גבעת הידע ואת המורים הגדולים וישיגו עושר שעלה על עושרם של מלכים ונדו בארץ כאחוזי דיבוק וכל אשר ניתן לקחתו לקחו וכל שניתן לעשותו עשו

            ועלו על כל יליד אישה במעשיהם והיו לגיבורים.

           ויבוא יום ועלו השלושה אצל אביהם, עוצם, ויואמרו: בניך אנו, למד אותנו. ויתגאה עוצם בזרעו ויואמר להם: מה לכם בין הבריות? כי טובים אתם מכל אשר אדע.

           אי שם יש אדמה. ובאדמה זו זרע אלים וזרע נצח הוא. מעשכם היום כולם הם מעשים תפלים לכן אל תינטעו. עזבו את אשר נולדתם ואת אשר השגתם ואת אשר דרשתם וצאו                 את הצפון הקר. ושם בין הקרחים יש יער עד והוא ישכון לבד ובתוכו יש זרע אל של קסם ועצמה. ורק לכם הכוח והידע והיכולת למוצאו וזוהי דרכם וזהו רצוני וזהו ייעודכם וזוהי               מצוותי.

           ויעזבו שלושת האחים הם ביתם וארצם וכבודם ועצמתם הרבה אשר השיגו. ויעלו על אניית ברזל ואש וישימו בה נשים שלושה לכל אחד ועבדים תשע לכל אחד ומטען של כסף               וזהב ואבנים ויצאו אל הצפון הקר כאשר דיבר אליהם אביהם לאמור...."